Úvod
REIKI

Reiki je japonské slovo a v překladu znamená "Vesmírná životodárná energie". Není to psychotronická, či myslí řízená energie ani polaritní terapie nebo magnetismus.

S Reiki neprovádíme diagnózu, pouze se snažíme zjistit, zda je tělo v rovnováze či nikoliv. Buď je energie v rovnováze, nebo je jí v některé oblasti mnoho nebo málo. Potom se zde vytvoří stav nerovnováhy a tudíž větší pravděpodobnost onemocnění. V rovnovážném stavu má každý šanci na sebe uzdravení. Rovnováha je jednoduše nastolována pokládáním rukou na klienta. Reiki si během předávání sama dělá cestu do míst, kde je energie v nerovnováze. Pracuje na mnoha úrovních. Všechny fyzické, duchovní, emocionální a duševní aspekty jsou posíleny energií Reiki.

Používání této energie je neomezené, je možné působit na rostliny, zvířata, jídlo apod. Jediné, co energii Reiki omezuje, je lidská mysl, pochybnosti o jejích účincích nebo snaha o její využití k sobeckým účelům způsobují, že Reiki neproudí. Pro kladný výsledek je důležitý především pocit předávajícího a ochota příjemce spolupracovat.
DUCHOVNÍ PRINCIPY REIKI

Principů je 5, jsou moudré a určitě by neměli v naší informaci o Reiki chybět:

1. Dnes v sobě utiším všechnu zlobu

Zloba je škodlivá emoce, která nás vzdaluje od univerzálního vědomí, zraňuje nás víc než toho, na koho se zlobíme. Veškeré naše myšlenky vyvolávají příčiny a důsledky a být zlý je pro naši vnitřní harmonii a klid velmi destruktivní. Uvědomte si příčinu své zloby a také co požadujete a očekáváte od života. Zloba je reakce, vaší odpovědí – LÁSKA

2. Dnes zapomenu na všechna trápení

Když se trápíme, zapomínáme, že vše má svůj božský účel. Je třeba si uvědomit, že záleží i na nás samotných, zda prožijeme den bez trápení. Pak pochopíme, že klid a oporu lze najít nahoře ve vesmíru. Když se trápíme, oddělujeme se od univerzální celistvosti a nevěříme v božský řád. Trápení nás omezuje. Odevzdejme se plánu našeho vnitřního JÁ. Uvolněte se a důvěřujte, že vše probíhá podle Božského řádu.

3. Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo

Připomenout si milost znamená být vděčný za všechnu hojnost, které se nám v životě dostalo. Musíme být vděčni i za to, že jsme tuto milost poznali. Musíme věřit, že bude opětována. Poděkování za milost přitahuje další požehnání. Náš strach, že se nám něčeho nedostane brání dosažení toho, co si přejeme a je skutečně naše. Záleží jen na tom, co jsme schopni vidět. Co vidíme, to můžeme mít. O čem přemýšlíme, to bychom měli vytvořit. Jestliže máme cítit milost a požehnání, budeme i na další cestě milostí a požehnáním obdařeni. Uvědomujte si, kolik požehnání se vám dostává a projevujte vděčnost.

4. Dnes budu dělat svou práci poctivě

Žít poctivě znamená ztotožnit se s naším přesvědčením. Poctivé bytí, postavení se tváří v tvář za všech okolností – jen tak můžeme mít normální život. Jestliže jsme poctiví, přenášíme to i na ostatní. Poctivostí ve své práci posilujeme pravdu a lásku pro sebe i ostatní. Tato poctivost vnáší harmonii do našeho života a celého světa, ulehčuje nám naše úsilí. Jak poctivě tento princip přijímáme, tak se před námi otevře náš život.

5. Dnes budu laskavý ke všem živým bytostem

Podle toho, jak milujeme všechny živé bytosti a jsme k nim laskaví, získáme smysl pro sounáležitost. Všichni jsme jeden pramen. Když nemilujeme ostatní, nemůžeme opravdu milovat a respektovat sami sebe. Vše, co od nás vychází, zasahuje druhé a naopak. Všichni jsme odrazem božského světla.

EFT
Zelené potraviny
Javorový sirup
Ibalgin
Odkazy
Ceník
O mně
Kde mě najdete
   
počítadlo.abz.cz